Configurația propunerii de proiect prevede ca activitățile prevăzute să poată fi transferate și multiplicate în toate institutiile de învățământ superior (revizuirea departamentelor de orientare și consiliere în carieră, aplicarea noului model al departamentului de orientare și consiliere și anume activarea tututor serviciilor integrate incepând de la orientarea în intrare a absolvenților de liceu, până la orientarea și consilierea în carieră a studenților absolvenți de universitate în căutarea unui loc de muncă; implementarea unui sistem de gestionare a calității la nivel de instituție (în conformitate cu noile standarde de asigurare a calității din partea Aracis), cu posibilitate de recunoaștere internațională mulțumită certificării europene ISO 9001:2008, care implică dezvoltarea unui management universitar pe procese, respectând în același timp diversitatea instituțională a fiecărei universități și propria autonomie).

Totodată, această abordare bazată pe managementul pe procese și sistemul de gestionare a calității pot fi multiplicate în orice instituție din subordinea MECTS sau entități private, relevante pentru învățământul superior, și chiar în celelalte tipologii de învățământ (liceal, preuniversitar, continu etc.).

Acest plan de activități promovează în primul rând dezvoltarea și răspândirea culturii calității, și propune transformarea departamentelor de orientare și consiliere în carieră în structuri funcționale (cu o atenție deosebită la profesiile din turism și la mediu ), standardizarea instrumentelor și practicilor de monitorizarea pieței forței de muncă și practicilor de urmărire a traseului profesional al absolvenților, și în același timp personalizarea educației și transformarea Instituțiilor de învățământ superior în organizații care să-și desfășoare activitatea într-o piață concurențială a ofertei de servicii, unde competitivitatea instituției să fie dată de capacitatea și viteza ei de adaptare la nevoile în continuă schimbare ale mediului sau economic-social.

De asemenea, ca și instrument de îmbunătățire a managementului universitar și de dezvoltare continuă a calității, propunem inclusiv întocmirea unui plan de benchmarking internațional, în urma racordării la rețele europene de orientare și consiliere. Mai mult, conferă sustenabilitate proiectului inclusiv parteneriatul cu care se depune prezentul proiect, alcătuit din instituția națională relevantă pentru asigurarea calității în învățământul superior (care nu numai își va îmbunătăți indicatorii și standardele de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior și va adăuga alte criterii relevante legate de satisfacția așteptărilor studenților și angajatorilor, și va putea implementa instituții de învățământ superior, de stat și private, care vor experimenta acțiunile și măsurile propuse, și instituții de învățământ superior transnaționale care sunt deja cimentate în domeniul asigurării calității și au deja implementate sisteme avansate de management al calității, și în cadrul proiectului vor contribui la transferul bunelor practici și la adaptarea modelelor lor la contextul românesc.

Mai mult, se prevede că împreună cu parteneri transnaționali, instituțiile de învățământ superior din Romania să dezvolte un program de studii de master comun pe domeniul, iar formula de master comun promovează internaționalizarea învățământului superior și facilitează mobilitatea studenților români și străini. În cadrul implementării proiectului, toți partenerii vor participa la toate activitățile prevăzute, naționale și internaționale, potrivit unei abordări peer learning, astfel încât să se faciliteze dialogul între diferiți actori naționali și transnaționali relevanți pentru dezvoltarea învățământului superior, și să permită partajarea informațiilor, experientelor și know-how-ului. Un alt element ce conferă sustenabilitatea proiectului constă în stipularea unor acorduri strategice cu mediul de afaceri pentru a implica managerii economiei românești în dezvoltarea învățămâtului superior cu scopul de a adapta ofertele universitare pe baza cerințelor pieței forței de muncă și pentru a concorda activități de învățare de tip practice-aplicative, în vederea dezvoltării profesionale și personale a studenților (prin dobândirea competențelor transversale și manageriale necesare dezvoltării și promovării antreprenoriatului).

În realitate, aproape toate activitățile preconizate prevăd elaborarea unor modele de îmbunătățire a strategiilor, procedurilor și metodologiilor de asigurare a calității în învățământul superior, și experimentarea acestora în cadrul universităților implicate. Aceste modele, odată experimentate și definitivate, vor fi recomandate spre implementare la nivel de sistem ceea ce duce automat la sustenabilitatea tuturor obiectivelor și acțiunilor propuse în prezentul plan de lucru. Din punct de vedere al sustenabilității financiare și instituționale, departamentele de orientare și consiliere în carieră există în toate universitățile românești, însă nu sunt funcționale.

De aceea, propunem o îmbunătățire a departamentelor respective deoarece nu implică angajamentul unor resurse financiare ulterioare, ci o utilizare și alocare eficientă a resurselor deja alocate pentru activarea serviciilor integrate. Mai mult, susținerea financiară a acestor departamente va fi garantată mulțumită sistemului de gestionare a calității care va fi implementat și care obligatoriu va prevede o gestionare eficientă și eficace a resurselor, potrivit noilor standarde de asigurare a calității date de Aracis.