În parte, Instituțiile de Învățământ Superior din Romania, sunt acreditate cu certificarea ISO 9001:2008 sau în conformitate cu noile standarde de asigurare a calității din Aracis, însă, printre procesele certificate nu se face nicio referire la serviciile integrate de orientare și consiliere oferite studenților, și anume serviciile transversale care conferă valoare adăugată tututor proceselor din Universități, atât la nivel de management cât și la nivel de predare și ofertă universitară.

Potrivit recomandărilor ENQA (European Network for Quality Assurance) și a Fundației Române pentru Promovarea Calității, precizate în cadrul raportului de cercetare asupra calității "STANDARDE PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMANIA", redactat prin proiectul CALISTRO – POSDRU, standardele și procedurile armonizate specifice învățământului superior au rolul de a facilita atât intercomparabilitatea performanțelor universităților cât și asigurarea liberei circulații a persoanelor în spațiul comunitar. De aceea, sugeram, prin această propunere de proiect, proiectarea unor servicii integrate și personalizate, orientate spre nevoile studenților, pentru a crea o universitate centrată pe studenți.

Aceste servicii vor fi oferite în cadrul departamentelor de orientare și consiliere în carieră, care vor fi inelul de legătură între lumea academică (învățământul propriuzis), mediul de afaceri și studenții. Acest triunghi strategic conferă valoare adăugată ofertelor universitare și duc la o mai bună corelare între instituțiile de Învățământ Superior și economia țării. Astfel, serviciile prestate de universități, vor fi considerate a fi de calitate deoarece produsele și procesele acestora satisfac necesitățile, cerințele și așteptările clienților și ale celorlalți parteneri interni și externi.

Prin urmare, în urma implementării acestor servicii integrate de orientare și consiliere în carieră, se vor obține următoarele efecte pe termen lung: universitățile vor putea forma specialiști în acele domenii/sectoare de activitate pentru care există un nivel adecvat al cererii pe piața forței de muncă; acești absolvenți vor fi înzestrați cu competențe, deprinderi, atitudini și comportamente ce le va permite să fie angajați la scurt timp după absolvire, să devină imediat utili organizațiilor angajatoare și să se integreze rapid în mediul lor tehnic, economic și social; universitățile vor rezolva – la nivelul de așteptare corespunzător – problemele comunității socioeconomice; universitățile vor crea în interior un mediu de lucru și de viață adecvat obținerii performanțelor și maximizării acestora.