Configurația propunerii de proiect prevede ca activitățile prevăzute să poată fi transferate și multiplicate în toate institutiile de învățământ superior (revizuirea departamentelor de orientare și consiliere în carieră, aplicarea noului model al departamentului de orientare și consiliere și anume activarea tututor serviciilor integrate incepând de la orientarea în intrare a absolvenților de liceu, până la orientarea și consilierea în carieră a studenților absolvenți de universitate în căutarea unui loc de muncă; implementarea unui sistem de gestionare a calității la nivel de instituție (în conformitate cu noile standarde de asigurare a calității din partea Aracis), cu posibilitate de recunoaștere internațională mulțumită certificării europene ISO 9001:2008, care implică dezvoltarea unui management universitar pe procese, respectând în același timp diversitatea instituțională a fiecărei universități și propria autonomie).

Citește mai departe...

Respectarea principiului egalității de șanse este o normă pe care echipa proiectului a urmărit-o de la elaborarea acestuia: grupul țintă va fi construit în așa fel încat să poată beneficia de serviciile proiectului cât mai multe persoane, indiferent de vârstă, sex, statut social, pregătire profesională, etc. Prin egalitatea de şanse şi de tratament solicitantul înțelege nu numai să permită accesul tuturor categoriilor interesate de activitățile proiectului ci și să faciliteze cu deosebire accesul celor mai defavorizate categorii sociale: va promova proiectul în așa fel încat acesta să devină vizibil, va programa activitățile în așa fel încât să fie accesibil pentru cât mai mulți beneficiari.

Citește mai departe...

Partenerii își integrează propriile strategii instituționale cu următoarele obiective orizontale:

Dezvoltarea durabilă este principiul de care s-a ținut cont încă din faza de proiectare a prezentului plan de lucru, având în vedere că au fost prevăzute acțiuni și măsuri care să genereze efecte pozitive pe termen scurt, mediu și lung.

În acest sens, am prevăzut serviciile integrate de orientare și consiliere în carieră în cadrul departamentelor universităților, care să le permită, în primul rând, autonomie în ceea ce privește monitorizarea pieței muncii, și în consecință o mai bună corelare a ofertei universitare cu piața forței de muncă, și, în al doilea rând, să permită o creștere a încrederii în sistemul de învățământ superior în rândul societății în general.

Citește mai departe...

Activitățile propuse în cadrul proiectului respectă și contribuie la implementarea prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, deoarece va duce la dezvoltarea Învătământului Superior, la nivel de sistem, prin realizarea următoarelor acțiuni:

- promovarea culturii calității, atât în instituțiile de învătământ superior, cât și în organismele relevante în asigurarea calității din învătământul superior;

- implementarea unui sistem de gestionare a calității, printr-o abordare bottomup, de jos in sus, pornind de la elaborarea unui model experimentat în universitățile implicate și recomandarea modelului respectiv la nivel de sistem, și mai ales elaborarea acestui model prin implicarea studenților în activitățile preconizate, beneficiarii principali ai învătământului superior (sistemul de gestionare a calității cuprinde în primul rând revizuirea departamentelor de orientare și consiliere în cadrul cărora să fie proiectate servicii integarte, adresate nevoilor studenților, în coerență cu prevederile noii Legi a Educației potrivit căreia universitatea trebuie să fie centrată pe studenți);

Citește mai departe...

În parte, Instituțiile de Învățământ Superior din Romania, sunt acreditate cu certificarea ISO 9001:2008 sau în conformitate cu noile standarde de asigurare a calității din Aracis, însă, printre procesele certificate nu se face nicio referire la serviciile integrate de orientare și consiliere oferite studenților, și anume serviciile transversale care conferă valoare adăugată tututor proceselor din Universități, atât la nivel de management cât și la nivel de predare și ofertă universitară.

Citește mai departe...

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Valoarea totala a proiectului

2.149.840,00

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

2.106.844,00