SIDA GROUP este una dintre primele 10 societăți de formare și consultanță din Italia. Firma este acreditată de către Ministerul de Interne pentru activitatea de cercetare și selectare a personalului, a obținut acreditarea pentru a furniza fiecare tip de formare în cele 4 regiuni italiane și procesele de orientare și formare sunt certificate ISO 2000.

ID Partener 56785
Denumire organizaţie SIDA GROUP
Număr înregistrare 0945360428
Adresa poştală ROMA , strada Via Piemonte 39/a
Persoana de contact GRAZIANA MANFREDI
Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Firma este una dintre primele 10 societăți de formare și consultantă din Italia. Firma este acreditată de către Ministerul de Interne pentru activitatea de cercetare și selectare a personalului, a obtinut acreditarea pentru a furniza fiecare tip de formare in cele 4 regiuni italiane și procesele de orientare și formare sunt certificate ISO 2000.

De 20 de ani Partenerul oferă servicii integrate de dezvoltare a proceselor organizative ale intreprinderilor.

În materie de formare profesională și dezvoltarea Resurselor Umane, Grupul furnizează consultantă Instituțiilor Publice, firmelor private și intreprinderilor în următoarele activități:

- monitorizarea și analiza necesităților de formare ale intreprinderilor;
- servicii de relevantă și analiză a teritoriului privind necesitățile de formare și cererea de profesionalitate;
- elaborarea și implementarea de sisteme informative pentru relevarea nevoilor și lista competențelor pentru intreprinderi și Instituții Publice; - consultanță pentru elaborarea proiectelor FSE;
- elaborarea intervențiilor de formare și acțiuni de sistem;
- dezvoltare a proiectelor și a intervențiilor de diseminare de bune practici;
- orientarea în alegerea parcursurilor de formare pentru angajarea în intreprinderi
- evaluarea potențialului, orientarea și consultanță pentru dezvoltarea carierei muncitorilor
- formarea managerială pentru antreprenori și manageri
- dezvoltarea planurilor de coaching și counseling
- coordonarea activităților didactice tutorat/asistență/docentă -evaluare rezultatelor initiale și finale
- gestionarea Sistemului de Calitate și Acreditare
- elaborarea și implementarea planurilor de comunicare pentru activitățile de formare
- implementarea de platforme de elearning și gestiune didactică on-line
- elaborare de materiale și instrumente didactice
- elaborarea și implementarea sistemelor Informative de Process și Project management pentru procesele de formare.

Experiența relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Experiența relevantă a partenerului pentru domeniul Proiectului:

1) Proiecte FPC în: 1995: 2 proiecte; 1996: 1; 1997: 2; 1998:3; 1999: 3; 2000: 4; 2001/2002: 3; 2003/2004: 11; 2007/2008: 8. Din 1997 pana în 2007 au fost elaborate și implementate peste 150 proiecte adresate IMM-urilor.

2) Proiecte de calificare/specializare și măsuri active de ocupare 1999: 2 proiecte - 2000: 1 - 2001/2002: 7 2003/2004: 10 - 2005/2006: 8 - 2007/2008:9 - 2009/2010:5

3) Programe de masterat FSE 2003: 1 Master în „Pasajul generațional” 2004 și în 2005: 1 Master în „Noi tehnologii pentru e-learning”

4) Proiecte FSE de cercetare teritorială pentru relevarea necesităților formative 2002/2003: Provincia Ancona 2003/2004: Provincia Macerata

5) Proiecte guvernamentale 2002: PON Avizul 1 - Ministerul Muncii, proiectul „Diseminarea de bune practici în domeniul FPC” 2003: PON Avizul 6 -Ministerul Muncii, proiectul „Diseminarea de bune practici în domeniul cererii și ofertei de munca și măsuri active de ocuparea forței de muncă”

6) Proiecte FSE pentru scoala primară și gimnaziu 2003: 1 proiectul de orientare a studenților 2004: 1 proiect Împotriva abandonului școlar 2005: 1 proiectul intercultural. Proiecte IFTS: parcursuri de calificare și acțiuni pentru ocuparea forței de muncă dezvoltate în colaborare cu Licee și Universități 2001: 2 proiecte 2003: 1 proiecte 2005: 1 proiecte.

7) Alte proiecte finanțate de FSE 2003: Sisteme Informatice de Process Management 2005: proiectul în colaborare cu Provincia ANCONA pentru diseminarea metodologiilor de analiză, elaborare și formare 2006/2007: proiectul „Antreprenoriat în Regiunea Marche” Management de proiecte finanțate din FSE pentru asistență la deschiderea activității a 500 de noi intreprinderi

8) În Romania, proiecte finanțate prin POS DRU, ca partener: - AP 3.1 Grant “ Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est” - AP 3.2 Grant “ Introdu Cerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea Sud-Est\" - AP 6.2 Strategic “CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Cresterea Competențelor în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor” ID 28124 - AP 1.2 Strategic “Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare și valorificarea competențelor informale” ID 63252; ID 38874 „Investiții în capitalul uman pentru competitivitate prin inovare și utilizarea oportunităților oferite de UE și piața sa Internă pentru manageri/intreprinzători din regiunea București- Ilfov” - AP 5.1 Grant “Turismul: siguranța viitorului tău professional!” ID16716 - regiunea Sud-Est - AP 5.1 Grant “Parcursuri integrate pentru calificarea profesională și plasarea la locul de muncă în sectorul turistic” ID 82370 – Regiunea Nord-Vest – AP 5.1 Grant “Ospitalitate Ocupatională în Sectorul Turistic: acces pe piața muncii” ID 78518 - regiunea Sud-Est.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat În calitate de partener, s-au atribuit următoarele responsabilități: - în cadrul activității de MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE, partenerul va avea obligația să furnizeze orice informatie/document/date necesare pentru organizarea sistemului de mamagement și pentru monitorizarea, validarea rezultatelor. Pentru activitățile cu privire la rambursarea cheltuielilor, partenerul va trebui să furnizeze în fiecare lună raportul activităților desfăsurate și costurile percepute și plătite (în formularele prevăzute pentru rambursarea cheltuielilor și prin intermediul formularelor interne prevăzute de către managerul de proiect) - în cadrul activității de DEZVOLTAREA UNEI REȚELE DE COLABORARE CU MEDIUL DE AFACERI DE PE TERITORIU DIN FILIERA TURISM–MEDIU–CULTURĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE partenerul va colabora la redactarea planului de comunicare și la construirea unei retele, transferand propriul know-how , experienta si bunele practici internationale. - in cadrul activității „C. ANALIZA NECESARULUI DE COMPETENȚE” va avea obligația de a participa la organizarea tehnică și de desfăsurare a seminariilor workshop, pregătind instrumentele pentru mesele de lucru și reelaborând bunele practici internaționale pentru detectarea nevoilor profesionale. - în cadrul activității „D. ANALIZA ȘI REVIZUIREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ OFERITE STUDENȚILOR” va coordona analiza tehnică a proceselor de orientare și detectarea deficitului de competențe a operatorilor. Va organiza cursuri tehnice pentru actualizarea operatorilor universitari , și va participa împreună cu proprii experți , la activitățile inovative de assesment în orientare a studenților. Va fi responsabil cu analiza banchmarking între procesele de orientare ale liderului și Partenerului1, și organizarea implementată în alte Universități Europene ( în special cu referire la universitățile italiene). - în cadrul activității „E. REVIZUIREA PROGRAMELOR DE LICENTĂ ȘI MASTER DIN FILIERA” este responsabil cu realizarea laboratorului internațional și va coordona relațiile între IIS Romania și IIS Europa, și în funcție de acordurile de colaborare pentru dezvoltarea cursurilor în comun (join degrees). - în cadrul activității „F. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ALTOR 2 PROGRAME DE STUDII” va avea obligația de a sprijini cele doua Universități în demararea celor doua programe master, în realizarea seminariului workshop internațional și în redactarea-publicarea metodologiei adoptate pentru dezvoltarea celor douî cursuri. - în cadrul activității „G. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI” va elabora (împreună cu Expertul sau în proiectare, politi comunitare și FSE) buna practică de proiect și va pregăti materialele pentru a fi utilizate în cadrul seminariului de transfer a metodologiei și materialele pentru conferința de inchidere. Va avea obligația sî participe împreunî cu proprii experți la seminariu și la conferintî.
Tipul partenerului Partener transnaţional
Regiune/Ţară Italy

Beneficiar

Universitatea Danubius Galați

Universitatea “Danubius” din Galați este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002, care funcționează în baza prevederilor Constituției României, a Legii învățământului, Statutului Personalului Didactic și a propriei Carte, aprobată de Senatul Universității.

Parteneri

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati (UDJ), cea mai veche instituţie de învăţământ superior din regiunea de sud-est a României, o universitate care îşi asumă misiunea de a continua tradiţia şcolii superioare româneşti atât printr-un învăţământ superior de calitate, o învăţare eficientă, o cercetare ştiinţifică competitivă, cât şi prin servicii calificate către comunitate, contribuind la formarea competenţelor generale, specifice şi atitudinale ale absolvenţilor ei, în scopul dezvoltării unor personalităţi profesionale de excepţie şi al inerţiei sociale eficiente.

SIDA GROUP este una dintre primele 10 societati de formare si consultanta din Italia. Firma este acreditata de catre Ministerul de Interne pentru activitatea de cercetare si selectare a personalului, a obtinut acreditarea pentru a furniza fiecare tip de formare in cele 4 regiuni italiane si procesele de orientare si formare sunt certificate ISO 2000.

"Proiectul propus vizeaza promovarea culturii calitatii in randul institutiilor de IS, de stat si private, prin dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor transversale considerate de suport invatarii si dezvoltarii carierei profesionale ale studentilor."

Andy Pusca