Indicatori
Număr de universităţi sprijinite 4
Număr de calificări dezvoltate/actualizate - învăţământul superior 6
Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior 40
Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- învăţământ superior 2
Număr de documente strategice relevante actualizate/ dezvoltate – învăţământ superior 8
Număr de participanți la alte servicii de educație (organizare oportunități noi de învățare, TIC, pilotări de servicii/programe analitice noi etc.) - învățământ superior 400
Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii (%) 50
Număr de calificări validate 8
Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCIS (%) 8
Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 400
Număr de programe de licenţă/ masterat conform CNCIS implementate -învăţământ superior 8
Număr de universităţi acreditate conform standardelor de calitate - învăţământ superior 2
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – învăţământ superior 1
Număr de documente strategice relevante validate/implementate – învăţământ superior 4
Număr de servicii educaționale noi implementate/validate (organizare oportunități noi de învățare, TIC, pilotări de servicii/programe analitice noi etc.) - învățământ superior 3