bl-5

Proiectul propus vizează dezvoltarea și implementarea sistemului național al calificărilor din Învățământul Superior (IS), din filiera Turism-Mediu-Cultură, în vederea adaptării programelor de studii universitare la cerințele de pe piața forței de muncă, după modelul celorlalte instituții europene de IS din Spațiul European al Învățământului Superior SEIS.

Parcursul propus constă în revizuirea programelor de licentă și masterat și dezvoltarea unor noi curricule de master interdisciplinare din filiera considerată una dintre cele mai importante ale României, aceasta fiind un pilastru fundamental pe care se bazează economia țării.

Propunerea constă în configurarea unui model compus din metodologii, tehnici și instrumente care vor contribui la dezvoltarea unui mecanism de asigurare a calității în IS la nivel de sistem, promovând astfel o cultură a calității interne care în prezent, potrivit Barometrului Calității 2010, este nesemnificativ.

Modelul propus va fi experimentat în Instituțiile de învățământ superior, pentru a putea fi apoi transferate la nivel de sistem. Abordarea propusă se bazează pe managementul pe procese, care are scopul de a îmbunătăți managementul strategic al universităților, garantând în acest fel servicii și produse de calitate satisfăcătoare în mod direct pentru studenți, și în mod indirect pentru angajatori, în momentul în care absolvenții de universitate trebuie să demonstreze dobândirea de competențe transversale și tehnice în aliniere cu cele cerute pe piața muncii.

Proiectul propus vizează promovarea culturii calității în rândul instituțiilor de IS, de stat și private, prin dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor transversale considerate de suport învătării și dezvoltării carierei profesionale ale studenților (orientare, tutorat, stagii și placement), inclusiv serviciile personalizate pentru studenți pentru a-i ajuta să depășească eventualele obstacole, reducând astfel abandonul studiilor universitare. Acțiunile și măsurile propuse în acest proiect vizează modificări și imbunătățiri la nivel de sistem, multumită cooperării transnaționale.