bl-5

Proiectul propus vizează dezvoltarea și implementarea sistemului național al calificărilor din Învățământul Superior (IS), din filiera Turism-Mediu-Cultură, în vederea adaptării programelor de studii universitare la cerințele de pe piața forței de muncă, după modelul celorlalte instituții europene de IS din Spațiul European al Învățământului Superior SEIS.

Citește mai departe...

bl-6Obiectivul principal al proiectului se concretizează în următoarele obiective specifice:

- oferirea de asistență și îndrumare IIS și agențiilor relevante pentru a-și dezvolta propria cultură de asigurare a calității, prin dezvoltarea serviciilor de suport pentru studenți în cadrul departamentelor de orientare și consiliere în carieră (în special, pentru programele de licentă și masterat în filiera Turism-Mediu-Cultură);

Citește mai departe...

A. MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE

A.1 - Organigrama proiectului (pentru procesele/faza și responsabilitate); Anexa 2 cu resursele umane implicate în cadrul proiectului; fișele postului pentru fiecare persoană din echipa de implementare;

A.2 - Plan de acțiune/programare/monitorizare general; ședinte și mese de lucru bisăptămânale pentru partajarea informațiilor cu partenerii proiectului;

A.3 - Sistem administrativ/contabil/financiar; ședinte și mese de lucru bisăptămânale pentru partajarea informațiilor cu partenerii proiectului; auditare financiară trimestrală;

A.4 - Plan de achiziții publice de bunuri și servicii; ședinte și mese de lucru bisăptămânale pentru partajarea informațiilor cu partenerii proiectului;

A.5 - Plan de monitorizare a implementării proiectului și stabilirea și pregătirea tuturor instrumentelor de relevare a informațiilor legate de implementare; implementare plan de monitorizare de către echipa de management;

Citește mai departe...

Proiectul se incadrează într-un context caracterizat de o serie de complexități influențate de globalizarea economiei și de schimbările dinamicilor pieței muncii, cu o incidență semnificativă asupra accesului la învățământul superior și a calității serviciilor oferite.

Accesul la formarea de înaltă calitate reprezintă unul dintre pașii cei mai importanți în afirmarea Europei ca societate a cunoașterii, acest pas fiind fundamental în crearea unei generații calificate pentru a pune bazele unei abordări mai coerente cu noile exigențe ale economiei, astfel încât să genereze o creștere sustenabilă conform recomandărilor noii strategii europene „Europa 2020".

Citește mai departe...

Beneficiar

Universitatea Danubius Galați

Universitatea “Danubius” din Galați este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002, care funcționează în baza prevederilor Constituției României, a Legii învățământului, Statutului Personalului Didactic și a propriei Carte, aprobată de Senatul Universității.