Beneficiar

Universitatea Danubius Galați

Universitatea “Danubius” din Galați este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002, care funcționează în baza prevederilor Constituției României, a Legii învățământului, Statutului Personalului Didactic și a propriei Carte, aprobată de Senatul Universității.

Parteneri

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati (UDJ), cea mai veche instituţie de învăţământ superior din regiunea de sud-est a României, o universitate care îşi asumă misiunea de a continua tradiţia şcolii superioare româneşti atât printr-un învăţământ superior de calitate, o învăţare eficientă, o cercetare ştiinţifică competitivă, cât şi prin servicii calificate către comunitate, contribuind la formarea competenţelor generale, specifice şi atitudinale ale absolvenţilor ei, în scopul dezvoltării unor personalităţi profesionale de excepţie şi al inerţiei sociale eficiente.

SIDA GROUP este una dintre primele 10 societati de formare si consultanta din Italia. Firma este acreditata de catre Ministerul de Interne pentru activitatea de cercetare si selectare a personalului, a obtinut acreditarea pentru a furniza fiecare tip de formare in cele 4 regiuni italiane si procesele de orientare si formare sunt certificate ISO 2000.

"Proiectul propus vizeaza promovarea culturii calitatii in randul institutiilor de IS, de stat si private, prin dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor transversale considerate de suport invatarii si dezvoltarii carierei profesionale ale studentilor."

Andy Pusca